KEMIKAALILUVAT JA –ILMOITUKSET

Vauhtia lupien hakemiseen

Kemikaalien vähäiseenkin käsittelyyn tarvitaan kemikaali-ilmoitus, joka toimitetaan liitteineen aluepelastuslaitokselle. Laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin on haettava kemikaalilupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Autamme sinua toimintasi alusta alkaen.

”Tukes-lupatasoja” on kolme, riippuen toiminnan laajuudesta. Ne ovat nimeltään Lupa, Toimintaperiaateasiakirja ja Turvallisuusselvitys.

Tarvittava lupataso riippuu käsiteltävien aineiden vaarallisuudesta ja niiden määrästä. Yrityksen on tehtävä selvitykset muun muassa turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja toiminnan vaikutuksista sekä arvioitava toiminnan riskit.

Teemme puolestasi tarvittavat suhdelukulaskelmat ja dokumentit, sillä luvanhakuprosessi on meille hyvin tuttu. Lupien hakeminen nopeutuu ja toimintasi pääsee alkamaan sujuvammin. Luvan ylläpito helpottuu, jos turvallisuustyön perusta on hyvin rakennettu.

Logisafe Oy:n turvallisuusneuvonantajilla on kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä sekä riskiarvioinneista yli 30 vuoden monipuolinen kokemus.

Kaikkien kemikaaleja käsittelevien yritysten on noudatettava kemikaalimääräyksiä ja niihin liittyviä ohjeita.  
Me autamme yritystänne pitämään toiminta määräysten edellyttämällä tasolla.                                                                                   


Apua velvoitteiden täyttämiseen

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on hoidettava annettujen lakimääräisten velvoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on ympäristön ja ihmisten turvallisuuden varmistaminen. Yrityksen on hallittava toiminnan riskit.

Asiansa osaavan konsultin avulla hallitset lukuisat lakimääräiset velvoitteet ja arvioit riskit oikein. Avustamme myös tiedotussuunnitelmien ja pelastussuunnitelmien tekemisessä.

Teemme työn tehokkaasti ja kokemuksen tuomalla varmuudella. Voimme sopia myös siitä, että pidämme asiakkaan ajan tasalla määräysmuutoksista.

Saat kauttamme myös alan lakipalveluita. Yhteistyökumppanimme Expec Information Systems (EIS) tarjoaa mm. Internet-hakukoneen, joka täyttää ympäristö- ja laatujärjestelmien vaatimuksen EHS-lakitiedon ajantasaisuudesta.  EIS on kemikaaliturvallisuuden ja viranomaisyhteyksien asiantuntija.

www.expec.fi

 

RISKIEN ARVIOINTI

Anna meidän arvioida riskit

Riskien arvioiminen alkaa niiden tunnistamisesta. Prosessien riskiarvioinnit teemme mm. HAZOP-menetelmällä
(Hazard and Operability Study), joka keskittyy prosessien poikkeamatarkasteluun.

Arvioinnin jälkeen käymme asiakkaan kanssa läpi mahdollisten poikkeustilanteiden vaikutukset. Suunnittelemme yhdessä, mitä toimia tarvitaan prosessin riskien minimoimiseksi. Neuvomme tarpeellisten muutosten tekemisessä.

Kun yrityksen käyttämissä kemikaaleissa tai niiden määrissä tapahtuu muutoksia, yrityksen tulee tehdä uudet, määräysten mukaiset dokumentit. Olemme apuna päivityksissä. Teemme tuoreet laskelmat ja päivitämme varasto- sekä pelastussuunnitelmat.
 

 

Logisafe Oy
Rusthollintie 113
FI-05100 Röykkä 
Reijo Kivilehto
turvallisuusneuvonantaja,
hallituksen puheenjohtaja

Tel. +358 400 511 826

Reijo.Kivilehto(at)Logisafe.fi
Anne Kivilehto
kemikaalien käytönvalvoja,
talousvalmentaja, toimitusjohtaja

 
Tel. +358 40 825 3314
Anne.Kivilehto(at)Logisafe.fi