MAAKAASU LNG

Kaasut ovat ydinosaamistamme. Olemme TUKESin hyväksymä kaasuasennusliike, A-pätevyys.

Tarjoamme osaamistamme mm. nesteytetyn maakaasun ja biokaasun käsittelyyn sekä puristettujen ja jäähdyttämällä nesteytettyjen kaasujen käsittelyyn ja kuljettamiseen. Kaasualan laitteistot ja kaasujen käsittely ovat tärkeä osa palvelupalettiamme.

Maakaasu tuottaa muita polttoaineita vähemmän hiilivetypäästöjä. Maakaasua käytetään teollisuudessa, voimalaitoksissa, kaukolämmössä sekä meri- ja maakuljetuksissa. Se on myös tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi energiamuoto kuin muut fossiiliset polttoaineet, joita nykyisin käytetään teollisuudessa, merenkulussa ja maakuljetuksissa.

Maakaasu nesteytetään (LNG = Liquified Natural Gas) jäähdyttämällä kaasu -163 ºC:n lämpötilaan. Nestemäisessä muodossa maakaasun tilavuus on vain 1/600 kaasumaisesta muodosta.

Nesteyttämisen ansiosta maakaasua voidaan kuljettaa alueille, johon putkijohtoa ei ole mielekästä rakentaa. Rakentamalla alueelle ns. satelliittilaitos voidaan uusia kohteita saada maakaasun käyttäjiksi.

Maakaasun markkinat ovat kasvussa. Tämä johtuu mm. EU:n ympäristöpolitiikasta, joka pyrkii hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Avullamme pysyt kehityksen kärjessä.

 

Logisafe Oy
Rusthollintie 113
FI-05100 Röykkä 
Reijo Kivilehto
turvallisuusneuvonantaja,
hallituksen puheenjohtaja

Tel. +358 400 511 826

Reijo.Kivilehto(at)Logisafe.fi
Anne Kivilehto
kemikaalien käytönvalvoja,
talousvalmentaja, toimitusjohtaja

 
Tel. +358 40 825 3314
Anne.Kivilehto(at)Logisafe.fi